Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Swing Latino Amsterdam ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Swing Latino Amsterdam en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden Swing Latino Amsterdam

1. Inschrijving

1.1 Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

1.2 Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het beschuldigde lesgeld;

1.3 Bij inschrijving zijn er inschrijfkosten á €15,- euro, dit bedrag wordt bij de eerste betaling geïncasseerd;

1.4 Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging dmv het opzeggingsformulier; Abonnementen zonder tijdelijke opzegging (3 weken voor de laatste les) worden automatisch opnieuw verlengd;

1.5 Wijziging van het lidmaatschap dienen tevens 3 weken vooraf te worden aangegeven in het profiel;

1.6 De gegevens verstrekt tijdens inschrijving worden vertrouwelijk behandelt en niet gedeeld met derden;

2. Betalingswijze

2.1 De factuur van het lidmaatschap dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn;

2.2 Wijzigingen van het IBAN nummer dienen zelf aangepast te worden in het profiel;

2.3 Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim en moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- euro aan administratiekosten worden voldaan;

2.4 Mocht het lesgeld na een maand na de eerste incassering nog niet zijn voldaan zal de betreffende cursist toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om te gemiste lessen door deze ontzegging in te halen;

2.5 Swing Latino Amsterdam behoudt zich het recht lesgelden tzt. aan te passen met een duidelijke vermelding hiervan;

2.6 Swing Latino Amsterdam heeft een samenwerking met MultiSafePay;

2.7 Er kan gebruik gemaakt worden van IDEAL betalingen, machtigingen en automatische incasso´s;

2.8 Studenten krijgen per maand €10,- euro korting op hun abonnement (vanaf de 2e maand);

2.9 Inschrijfgeld voor proeflessen wordt niet teruggevorderd, tenzij de proefles door Swing Latino Amsterdam wordt afgelast. Bij verkeerde inschrijving kan er een ander proeflesmoment worden uitgekozen. Bij afwezigheid gaat het inschrijfgeld verloren;


3. Afwezigheid

3.1 Afwezigheid van een lid tijdens de dansles(sen) ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld;

3.2 Indien een lid niet verschijnt tijdens de lessen, is het inschrijfgeld niet terug te vorderen;

3.3 Indien een lid niet aanwezig kan zijn tijdens de les(sen) dient hij/zij zichzelf tijdig af te melden, in ieder geval voor sluitingstijd van de wachtlijst. Indien dit niet gebeurd, blijft de aanmelding staan en kan deze les niet ingehaald worden op een ander tijdstip/dag;

3.4 Bij het inhalen van een les dient het lid zichzelf weer aan te melden voor een gelijkwaardige groep en/of andere les, dit kan altijd in overleg met de contactpersoon;

4. Abonnementen

4.1 Er kan slechts één vorm van korting gebruikt worden per persoon. Indien je bijvoorbeeld én student bent én een €25,- euro korting voucher hebt, kan er slechts gebruik worden gemaakt van één van de twee aanbiedingen. Hierin zijn geen combinaties mogelijk. Bovendien is, met uitzondering van het studententarief, een korting slechts éénmalig geldig;
4.2 Alle abonnementen worden zonder tijdelijke opzegging ( 3 weken voor de einddata) automatisch verlengd;
4.3 Er kan een keuze gemaakt worden tussen 1, 2, 3 of unlimited aantal keer dansen per week, de prijs hiervan is afhankelijk van uw keuze en het abonnement kan worden afgesloten voor ten minste 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden;

5. Tussentijds instromen

5.1 Tussentijds instromen is mogelijk, naargelang het niveau van de cursist zal gekeken worden aan welke cursus meegedaan kan worden;

6. Lesdoorgang

6.1 Swing Latino Amsterdam kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (onverwachte situaties of een lesgroep kleiner dan 8 personen) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn;

6.2 Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van Swing Latino Amsterdam niet in staat is de betreffende les(sen) te geven, draagt Swing Latino Amsterdam wanneer mogelijk zorg voor vervanging;

7. Opzegging

7.1 Mits opzegging ten laatste 3 weken voor beëindiging van het lidmaatschap, gaat Swing Latino Amsterdam er van uit dat het lidmaatschap vervolgd wordt;

7.2 Annulering na start van de cursussen niet mogelijk, cursusgeld wordt niet gerestitueerd;

7.3 Bij ernstige blessures of langdurige ziekte kan de cursus worden ´bevroren´ en binnen een afzienbare periode worden afgemaakt. Neem hiervoor altijd contact op met de contactpersoon of stuur een e-mail naar info@swinglatino.nl;

8. Aansprakelijkheid

8.1 Swing Latino Amsterdam stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Swing Latino Amsterdam;

8.2 Swing Latino Amsterdam stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel dat wordt toegedaan tijdens de lessen verzorgd door Swing Latino Amsterdam. De docenten geven op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les, waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken;